Flatanger Klarvær 0

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Informasjon > Kunngjøringer/Høringer > Artikkel

Stadfesting reguleringsplaner

Flatanger kommunestyre stadfestet følgende reguleringsplan med bestemmelser på møte
17.02.2010. Dette i henhold til § 27 i plan og bygningsloven av 14.juni 1985 nr 77.

• Regulering av Hårstadstranda – gnr. 40 bnr. 6
• Regulering av Hylla gnr. 25 bnr. 5 og Hilstad gnr. 25 bnr. 6

Reguleringsvedtakene kan i medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 påklages til departementet innen 3 uker. Klagen må settes fram skriftlig for Flatanger formannskap, 7770 Flatanger. Det gjøres også oppmerksom på at fristen for å kreve erstatning etter plan- og bygningslovens § 32, eller om innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 42 er 3 år fra dags dato. Mulige krav fremsettes skriftlig overfor Flatanger kommune innen tidsfristen.

Vår ref. 2008/6379–31 bes oppgitt ved henvendelse
Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no