Flatanger Delvis skyet -2

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Artikkel

Stengning av fv 766 Dalabrua i Flatanger fredag 9. september kl 10.00-11.30

Fv 766 Dalabrua i Flatanger kommune vil være stengt fredag 9. september 2016 i tidsrommet 10:00-11:30. 

Stengningen skyldes legging av asfalt på brua som har bare ett kjørefelt.

 

Med hilsen
Geir Halvard Risvik

Seksjon: Plan- og trafikkseksjonen Nord-Trøndelag
Postadresse: Statens vegvesen Region midt, Postboks 2525, 6404 MOLDE
Besøksadresse: Byavegen 48, STEINKJER
Telefon: +47 74122536  Mobil: +47 93661959  e-post/Lync: geir.risvik@vegvesen.no
www.vegvesen.no  e-post: firmapost-midt@vegvesen.no

 

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no