Flatanger kommune deler hvert år ut stipend til unge utøvere innen kultur. Det er satt av kr. 10.000,- til dette på inneværende budsjettår.

Formål: Støtte ungdom som ønsker å satse på et høyrere nivå innenfor kulturfeltet.

Målgruppe: Kulturutøvere i aldersgruppa 15-30 år.

Kriterier:

  1. Det kan gis en pengegave til enkeltpersoner eller samlet gruppe for å ha utført en spesiell innsats for kulturlivet. Enkletpersoner kr. 500,-. gruppe kr. 1500,-.
  2. Det gis reisetilskudd til enkeltpersoner eller samlet gruppe til dekning av utgifter i forbindelse med deltakelse på arrangement eller aktiviteter av nasjonal eller internasjonal karakter. Reisetilskuddet utgjør 25% av totale reisekostander og er beregnet oppad til kr. 5000,-.

For begge tilskuddene gjelder at søker må være bosatt i, eller på annen måte ha tilknytning til Flatanger kommune.

Søknadsfrist:

  1. Pengegave for spesiell innsats: ingen søknadsfrist.
  2. Reisetilskudd: søknadsfrist 1.desember hvert år.

Søknader sendes til Flatanger kommune, kulturkontoret, 7770 Flatanger og merkes "Stipend unge utøvere".