Flatanger Sludd 1

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Nygaardstua fra vest 00 mk_200x150

Flatanger pleie- og omsorgstun

Målsetting for pleie og omsorgstjenesten i Flatanger kommune:
Flatanger skal ha en kvalitativ god pleie- og omsorgstjeneste, som gir innbyggerne og de som oppholder seg i kommunen et trygt, variert og fleksibelt tjenestetilbud som er forutsigbart. Brukerne skal være sikret en meningsfull livssituasjon gjennom deltagelse og medbestemmelse ut fra den enkeltes behov og forutsetning.

 Administrative stillinger kontaktinformasjon:

Navn Stilling Tlf.nr e-post
Lill Merethe Bye Avdelingssykepleier institusjon 47678108 lill-merethe.bye@flatanger.kommune.no
Siri Mette Røstvold Avdelingssykepleier åpen omsorg 47675466 siri-mette.rostvold@flatanger.kommune.no
Hjøri M. Aakervik Helsesekretær 47675475 hjori-meland.aakervik@flatanger.kommune.no
  Vaktrom 74221020  
Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no