Flatanger Delvis skyet 0

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Informasjon > Kunngjøringer/Høringer > Artikkel

Utvidelse slaktemerdanlegg Nesset Fiskemottak

Med hjemmel i forvaltningslovens § 17 og forskrifter av 11.07.88 til forurensningsloven, legges følgende søknad om å utvide slaktemerdanlegget fra 2 til 4 merder og endre plassering av slaktemerder for oppbevaring av matfisk av laks, ørret og regnbueørret samt utvidelse fra 221 tonn biomasse til 300 tonn biomasse ut til offentlig innsyn. Dette i henhold til lov av lov om akvakultur av 1.1.2006.

Nesset Fiskemottak AS
Kontaktperson: Håvard Hårstadstrand
Lokalitet: Innernesset– utvidelse fra 221 tonn til 300 tonn lokalitetsbiomasse.

Søknad med vedlegg er utlagt til offentlig innsyn ved avdeling for næring, miljø og teknisk, Lauvsnes. Frist for uttalelse er satt til 01.12.10. Eventuelle merknader sendes Flatanger kommune, avd. for NMT, 7770 Flatanger.
Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no