Flatanger Lettskyet 7

T T T T Tekststørrelse

A A Gul/svart A
Normal

Du er her: Hjem > Artikkel

Vedtak vedr. veinavn og veiparseller i Flatanger

Flatanger kommune sender nå ut særutskrift til berørte parter, velforeninger og grendelag i Flatanger, Kartverket og Stedsnavntjenesten i Midt-Norge med 3 ukers klagefrist.

Flatanger kommune • Tlf: 74 22 11 00 • Faks: • postmottak@flatanger.kommune.no