Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Viltforvaltning

Jakta 2007

Kommunen har en rekke ansvarsområder innen lovforvaltning og tilskuddsforvaltning for fagfeltet vilt. Kommunen skal i tillegg til å være forvalter, også være en veileder knyttet til viltfaglige spørsmål. Viltloven med tilhørende forskrifter er den mest sentrale loven for fagområdet.

Hva skal du gjøre ved viltpåkjørsel:
Meld fra til politiet:
Tlf: 02800 eller 741 21000 (Er døgnkontinuerlig bemannet)
 
Alternativt, meld fra til Næring, Miljø og Teknisk i Flatanger kommune, tlf. 476 46731. 
 
Enhver trafikkant som skader dyr har omgående meldeplikt til nærmeste politimyndighet eller lokal viltmyndighet (Næring, Miljø og Teknisk i Flatanger) om det er viltpåkjørsel. Overholdes ikke meldeplikten er dette straffbart, og det kan også ha en økonomisk konsekvens om påkjørselen ikke er varslet. Flere forsikringsselskap har bortfall eller redusert egenandel ved viltpåkjørsel ved kaskoskade. En forutsetning er at ulykken er meldt, og selskapene ber ofte viltnemnda om bekreftelse på at meldeplikten er overholdt.

Fallvilt som påtreffes dødt skal også registreres av viltnemnda. For enkelte arter hevder Direktoratet for naturforvaltning, på vegne av staten, eiendomsrett til viltet. Dette gjelder de fleste fredete artene av rovfugler og rovdyr.


Nedenfor finnes en samling av lenker til aktuelle søknadsskjemaer innen fagområdet:

Søknad om godkjenning av vald/endring av vald
Registreringsskjema for "sett elg"
Registreringsskjema for "sett hjort"
Avtale om godkjent ettersøkshund

Publisert | Oppdatert 27. november 2014

Skjema