Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Kontaktinfo

Feier Tor Roald Lindseth, tlf. 922 59639.
E-post: tor-roald.lindseth@flatanger.kommune.no.

Beskrivelse

Brann- og feiervesenet skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg i helårsboliger. Som fyringsanlegg regnes blant annet ildsted, pipe, sotluke eller feieluke, røykrør og brannmur. Hvor ofte brann- og feiervesenet feier eller utfører tilsyn, avhenger blant annet av hva slags oppvarmingssystem du har og hvor ofte du fyrer.

Feiing og tilsyn skal medvirke til å:

  • unngå pipebrann og brann i bygninger
  • begrense forurensning og helsefare
  • redusere fyringsutgifter

Ved et tilsyn vil feieren:

  • gjennomgå hele fyringsanlegget, sjekke brannsikkerheten og kontrollere om pipen trenger feiing
  • kontrollere brannslukningsutstyr, røykvarslere og rømningsveier
  • gi informasjon om brannvern og riktig fyring

Eier du en fritidsbolig der det er behov for feiing eller tilsyn, kan du avtale dette med brann- og feiervesenet.

Målgruppe

Eier av og beboer i bolig med fyringsanlegg.

Vilkår

Ved tilsyn må du være hjemme når brann- og feiervesenet kommer, slik at du kan vise feieren rundt i boligen. Kan du ikke selv være hjemme, må en annen som kjenner boligen godt være tilstede.

Ved feiing må du:

  • gi tilgang til huset for feiing via feieluke og fjerning av sot fra sotluke
  • sette fram godkjent metallstige ved feiing fra tak
  • ikke bruke ildstedet på feiedagen og stenge spjeld og ventiler

Har du satt inn nytt ildsted eller gjort forandringer på fyringsanlegget, må du melde fra om dette til brann- og feiervesenet.

Lover

Brann– og eksplosjonsvernloven kap. 3 (Kommuners plikter og fullmakter)

Forskrift om brannforebygging kap. 2 (Forebyggende plikter for eieren av byggverk)

Forskrift om brannforebygging kap. 4 (Kommunens forebyggende plikter)

Veiledning

Du får varsel om feiing og tilsyn i forkant. Hvis tidspunktet ikke passer, må du snarest mulig kontakte brann- og feiervesenet for å avtale nytt tidspunkt.

Har du ikke klargjort for feiing når feieren kommer, vil ikke feiingen bli utført.

Saksbehandling

Etter tilsyn vil du motta en tilsynsrapport. Hvis feieren har oppdaget feil eller mangler som ikke kan rettes på stedet, vil rapporten beskrive hva du må rette og gi en frist for tilbakemelding. Gir du ikke tilbakemelding om når forholdene skal rettes eller har blitt rettet, kan brann- og feiervesenet gi deg pålegg om retting.

Klage

Er du uenig i det som står i tilsynsrapporten eller oppfatter noe som uklart, bør du ta kontakt med brann- og feiervesenet.

Los-ord
pipe, pipeløp, spjeld, feieluke, sotluke, fyring, fyringsanlegg, peis, ovn, peisovn, kakkelovn, koks, pellets, ved, vedfyring, vedkomfyr, brann, feiing, skorstein, skorsteinspipe, ildsted, brannvern, feier, feiermester, brannvesen, skorsteinsfeier, brannslukking, røyk, os, sot, pipebrann, røykvarsler, brannvarsler, brannslukningsutstyr, brannslukningsapparat, pulverapparat, brannteppe, brannstige, branntau, rømningsvei, takbro

DebugView   v2