fFlatangerhallen ligger på Lauvsnes i tilknytning til Lauvsnes skole. Hallen er på størrelse med en håndballbane og er godt utstyrt. Det er gratis leie av hallen så lenge det ikke drives inntektsgivede aktiviteter der.

Ta kontakt med servicekontoret på tlf.nr. 74 22 11 00 for mer informasjon om hallen og for korttidsleie.

Frist for innsending av søknad om fast, ukentlig halltid er satt til 1.august hvert år. Søknaden sendes til postmottak@flatanger.kommune.no. Det er hallstyret som fordeler halltid. Etter 1.august vil ledig halltid fordeles fortløpende etter hvert som søknadene kommer inn.

Leder for hallstyret er Lars Haagensen, tlf.nr. 908 50587.

FORDELING AV HALLTID 2018-19.pdf

Utleieregler for Flatangerhallen