Det lokale NAV-kontoret utfører to kommunale tjenester i tillegg til statlige oppgaver. Det er veiledning og mottak av søknader om startlån og boligstøtte.

Mer informasjon om NAV finner du her.

Åpningstider publikumsmottak: 

For å kunne gi best mulig bistand ønsker vi at møter på NAV kontoret i størst mulig grad skal være avtalt på forhånd.  

Du kan bestille timeavtale gjennom aktivitetsplanen din på http://nav.no eller kontakte oss på telefon 40 63 57 25 hver dag i tidsrommet 10-14.    

Har du allerede bestilt time kan du vente i gangen til du blir hentet av din veileder. Skal du bare levere noe kan du benytte ringeklokka utenfor NAV kontoret.    

For å komme i kontakt angående sosialhjelp og akutt økonomisk bistand, ring 41 27 17 69. 
Du kan søke sosialhjelp digitalt på http://nav.no eller finne søknadsskjema på papir utenfor NAV kontoret.

Besøksadresse:
1.etg. Miljøbygget, Lauvsnes

Startlån

Startlån og tilskudd til etablering skal bidra til at personer som ikke får lån i vanlige banker får en mulighet til å kjøpe egen bolig.

Mer informasjon om startlån og tilskudd finner du her.

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning. Har du lav inntekt og høye boutgifter, kan du søke kommunen om bostøtte. 

Mer informasjon om bostøtte finner du her.