Servicekontor/adm.bygg, tlf. 74 22 11 00
Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30. Åpningstid ved kommunens sentralbord i sommer (15. juni - 15. august) er fra kl. 09.00 - 14.00. Kontortid er som vanlig, fra kl. 08.00 - 15.30.

Flatanger folkebibliotek, tlf. 915 20 944
Tirsdag kl. 11.00 - 13.00 og kl. 17.00 - 19.30
Torsdag kl. 10.30 - 14.30

Nav Flatanger, tlf. 55 55 33 33
Mandag kl. 11.00 - 13.00 
Tirsdag stengt 
Onsdag kl. 11.00 - 13.00
Torsdag stengt
Fredag stengt

Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet kl. 09.00 - 14.30 alle dager 

Flatanger legekontor (resept- og timebestilling), tlf. 74 22 11 37
Mandag - fredag kl. 09.00 - 11.00 og kl. 13.00 - 14.00

Flatanger kirkekontor
Åpent tirsdager og onsdager kl. 10.00 - 14.00
Vi kan være å treffe utover disse dagene, så ring eller kom innom hvis du er på Miljøbygget.
Sokneprest Torgeir Liasjø, tlf. 909 18 102, e-post: torgeir.liasjo@kirken.namdal.no
Menighetssekretær Anne Ruud Kristiansen, tlf. 934 65 169, e-post: anne.ruud.kristiansen@kirken.namdal.no
Kirketjener Aud Høstland, tlf. 934 65 167
Organist Stein Moe, tlf. 456 07 552