Fristen for innlevering av lister gikk ut 01.04.2019 kl. 12.00. Listeforslagene skal godkjennes i neste møte i valgstyret.

Følgende listeforslag er innlevert:

Fremskrittspartiet

Senterpartiet

Arbeiderpartiet

Høyre

Sosialistisk venstreparti