På bakgrunn av kommunestyrets vedtak av 17.12.2020 om  utskriving av eiendomsskatt for 2021, legger Flatanger kommune ut eiendomsskattelisten til offentlig ettersyn i 6 uker fra 1. mars.

Lista legges ut på Miljøbyggets servicekontor og på kommunens hjemmeside.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskatt kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.

Evt. klage må sendes skriftlig til Flatanger kommune, eiendomsskattekontoret, Lauvsneshaugen 25, 7770 Flatanger, eller postmottak@flatanger.kommune.no -  innen 10. april 2021.

For øvrig mottar vi gjerne henvendelser for evt. nærmere avklaringer.

 

Flatanger kommune

Eiendomsskattekontoret, 28.02.2021

 

Skatteliste offentlig ettersyn bolig/fritidsbolig
Skatteliste offentlig ettersyn landbruk/næring
Skatteliste offentlig ettersyn - fritak