Gudstjeneste i Løvøy kirke

Takkoffer til diakoniarbeidet.
Kirkekaffe.

Tid: sndag 16. februar 18:00