Gudstjeneste i Vik kirke

Takkoffer til menighetsarbeidet.
Kirkekaffe.

Tid: søndag 1. mars 11:00