Høytidsgudstjeneste i Vik kirke - AVLYST!

Dåp. Takkoffer til BroByggerne.

Tid: sndag 12. april 11:00