Gudstjeneste på Utvorda Kystfort

Takkoffer til grendelaget på Utvorda og Sitter som takk for innsatsen i f.m. forberedelsene til gudstjenesten.

Tid: lrdag 30. mai 13:00