Gudstjeneste i Løvøy kirke

Presentasjon av nye konfirmanter.

Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet.

Tid: sndag 20. september 11:00