Gudstjeneste i Løvøy kirke

Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

Tid: torsdag 24. desember 16:00