Høytidsgudstjeneste i Vik kirke

Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

Tid: fredag 25. desember 12:00