Gudstjeneste i Vik kirke

v/prost Frode Askekjær og organist Stein Moe.
Takkoffer til menighetsarbeidet.

Tid: sÝndag 7. mars 11:00