Gudstjeneste i Statland kirke

Takkoffer.
Kirkekaffe.

Tid: søndag 14. mars 18:00