Kristi Himmelfartsdag. Gudstjeneste i Løvøy kirke

v/prestevikar Anna Malene Jønsson og organist Stein Moe.
Dåp.
Takkoffer til menighetens misjonsprosjekt Himal Partner.

Tid: torsdag 13. mai 11:00