Grunnlovsdagen. Gudstjeneste i Vik kirke

v/prest og organist.
Takkoffer.

Tid: mandag 17. mai 11:30