Grunnlovsdagen. Gudstjeneste i Statland kirke

v/prest og organist.
Takkoffer.

Tid: mandag 17. mai 09:30