Gudstjeneste med konfirmasjon i Vik kirke

V/vikarprest Paul Skuland og organist Stein Moe.
Takkoffer til konfirmantarbeidet.

Tid: lÝrdag 18. september 11:00