Gudstjeneste i Innvorda bedehus

V/vikarprest Paul Skuland og organist Stein Moe.
Takkoffer til Innvorda bedehusforening.
Kirkekaffe.

Tid: søndag 19. september 11:00