Gudstjeneste i Statland kirke

V/vikarprest Paul Skuland og organist Gudmund Thorsen.
Trosopplærer Anne Lise Voll deltar. Utdeling av 4-, 5- og 6-årsbøker.
Takkoffer.
Kirkesaft og kirkekaffe.

Tid: sndag 17. oktober 11:00