Gudstjeneste i Løvøy kirke

V/vikarprest Paul Skuland og organist Stein Moe.
Trosopplærer Anne Lise Voll deltar. Utdeling av 4-, 5- og 6-årsbøker.
Takkoffer til TV-aksjonen.
Kirkesaft og kirkekaffe.

Tid: sndag 17. oktober 17:00