Gudstjeneste på pleie- og omsorgstunet

V/vikarprest Paul Skuland og organist Stein Moe.

Tid: søndag 31. oktober 11:00