Gudstjeneste med tema Misjon i Løvøy kirke

V/fung. sokneprest Paul Skuland og organist Stein Moe.
Besøk av misjonsrådgiver Olav Dahle Svanholm.
Takkoffer til misjonsprosjektet HimalPartner.
Kirkekaffe.

Tid: sndag 14. november 11:00