Vi synger og spiller julen inn i Statland kirke

V/fung. sokneprest Paul Skuland og organist Gudmund Thorsen.
Konfirmantene og flere aktører deltar.

Tid: søndag 12. desember 15:00