Vi synger og spiller julen inn i Vik kirke

V/fung. sokneprest Paul Skuland og organist Stein Moe.
Konfirmantene og flere aktører deltar.
Takkoffer til menighetsbladet.

Tid: søndag 12. desember 18:00