Gudstjeneste i Løvøy kirke

V/fung. sokneprest Paul Skuland og organist Stein Moe.
Takkoffer til menighetsarbeidet.
Kirkekaffe.

Tid: sndag 16. januar 11:00