Gudstjeneste i Vik kirke

V/fung. sokneprest Paul Skuland og organist Stein Moe.
Dåp.
Utdeling av bibler til 11-åringene.
Takkoffer til Bibelselskapet.
Kirkekaffe.

Tid: sndag 6. februar 11:00