Møte i hovedutvalg for næring, miljø og teknisk

Tid: torsdag 2. november 13:00