Pinsedag. Gudstjeneste i Løvøy kirke

V/vikarprest Harald Schøien og organist Stein Moe.
Takkoffer til misjonsprosjektet "HimalPartner".

Tid: sndag 28. mai 11:00