Friluftsgudstjeneste ved Statlandstorvatnet

V/vikarprest Gustav Danielsen og organist Stein Moe.

Tid: søndag 11. juni 11:00