Gudstjeneste i Vik kirke

v/prost Frode Askekjær og organist Stein Moe.
Takkoffer til menighetsbladet.
Kirkekaffe.

Tid: sÝndag 1. oktober 11:00