Gudstjeneste i Vik kirke

v/vikarprest Hans Birger Neergård og organist Ellen Gisetstad.
Takkoffer til menighetsbladet.
Kirkekaffe.

Tid: søndag 1. oktober 11:00