Gudstjeneste i Statland kirke

v/vikarprest Gustav Danielsen, menighetspedagog og organist Gudmund Thorsen.
Utdeling av bøker til 4-, 5- og 6-åringene.
Takkoffer til TV-aksjonen 2023.
Kirkekaffe.

Tid: sndag 15. oktober 15:00