Formiddagstreff på Nordgårdstua

Vi møtes kl. 11.00 og synger, har andakt, bevertning og loddsalg.

Alle er velkommen!

Tid: torsdag 21. september 11:00