150 år - Jubileumsgudstjeneste i Vik kirke

v/biskop Herborg Finnset, prost Frode Askekjær, vikarprest Gustav Danielsen, tidligere sokneprester og organistene Tor og Stein Moe m.fl.
Takkoffer til utsmykning i kirken.
Alle er velkomne til Framheim etter gudstjenesten. Der blir det servering av sodd, kaffe og kaker.
Sang, musikk og hilsener.

Tid: sndag 26. november 11:00