Lysmesse/Vi synger julen inn i Statland kirke

Felles for Flatanger og Statland v/vikarprest Gustav Danielsen, diakon Siv Hilde Bulling og organist Gudmund Thorsen.
Konfirmantene fra b├ąde Statland og Flatanger deltar.
Takkoffer til menighetsarbeidet.

Tid: s°ndag 10. desember 15:00