Gudstjeneste i Løvøy kirke

v/vikarprest Solveig Aass Kristiansen og organist Stein Moe.
Takkoffer.
Kirkekaffe.

Tid: sndag 11. august 11:00