Gudstjeneste ved Statlandstorvatnet

v/vikarprest Solveig Aass Kristiansen og organist Stein Moe.
Takkoffer til sang og musikk.
Kirkekaffe.
Hvis dårlig vær blir gudstjenesten på Pensjonatet på Statland, Øvre Langvika 4.

Tid: sndag 11. august 14:00