Gudstjeneste i Løvøy kirke med konfirmantpresentasjon

v/vikarprest Gustav Danielsen og organist Stein Moe.
Takkoffer og kirkekaffe.

Tid: sndag 15. september 11:00