Hvem kan få tilskudd til tilpasning?
Tilskudd gis til husstander der minst ett medlem enten er:
  • Funksjonshemmet
  • Over 60 år
  • Eller har et særlig sosialt behov
Hva kan det gis tilskudd til?
Tilskudd til mindre utbedringer/tilpasninger av egen bolig eller til leid bolig.
  • Det kan gis tilskudd til spesialtilpasning eller mindre utbedringer av boligen hvis det er en person i boligen som er funksjonshemmet eller har bevegelsesvansker.
  • Det kan gis tilskudd til mindre utbedringer av boligen som gjør boligen vesentlig bedre egnet for husstanden.
Tilskudd gis etter en vurdering av både søkers spesielle behov for tilpasning og etter streng økonomisk behovsprøving.
 
Hvordan søke?
Søknad om boligtilskudd til tilpasning av bolig sendes til Flatanger kommune ved sosialetaten.
Søknadsskjema fås ved henvendelse til sosialkontoret eller du kan finne det ved å gå inn på www.husbanken.no
Kommunen kan hjelpe til med veiledning og hjelp til utfylling av søknad.
Informasjonskontakt:
Førstekonsulent/veileder Tone Merete Eian, tlf. 55 55 33 33.