Flatanger kommune eier en god del regulerte boligtomter. Disse er å finne på Lauvsnes, Vik og Utvorda. Det finnes også en god del tomter i privat eie. Noen av tomtene ligger i områder med mangelfull teknisk infrastruktur, og enkelte private tomter kan være lovet bort slik at de i realiteten ikke er ledige.

Oversikt over tomtearealer

Lauvsneshaugen Nord
Kjærlighetsstien
Utvorda boligfelt (under regulering)
Jeriko - pris pr. m² tomt kr. 10,- og pris på teknisk anlegg kr. 28.000,-
Rebuodden (privat)
Nordhaugen (privat)
Småværet (privat)

Tomtepriser

Prisen på tomtene er avhengig av hvor lenge det er siden kommunen ervervet og opparbeidet området.

I tillegg til tomtepriser påløper følgende kostnader for alle nye tomter:

Tilknytningsavgift kloakk kr. 30.502,- (inkl. mva)
Tilknytningsavgift vann  kr. 27.168,- (inkl. mva)
Behandlingsgebyr delingssaker kr.   4.326,-
Oppmålingsgebyr kr. 18.761,- (0-2000 m²)
For till.areal 251-500 m² kr.   9.729,-
Tinglysing av matrikkelbrev og skjøte kr.      540,- + 2,5 % av salgsverdi