Flatanger kommune eier en god del regulerte boligtomter. Disse er å finne på Lauvsnes, Vik og Utvorda. Det finnes også en god del tomter i privat eie. Noen av tomtene ligger i områder med mangelfull teknisk infrastruktur, og enkelte private tomter kan være lovet bort slik at de i realiteten ikke er ledige.

Oversikt over tomtearealer

Lauvsneshaugen Nord
Kjærlighetsstien
Utvorda boligfelt (under regulering)
Jeriko - pris pr. m² tomt kr. 10,- og pris på teknisk anlegg kr. 28.000,-
Rebuodden (privat)
Nordhaugen (privat)
Småværet (privat)

Tomtepriser

Prisen på tomtene er avhengig av hvor lenge det er siden kommunen ervervet og opparbeidet området.

I tillegg til tomtepriser påløper følgende kostnader for alle nye tomter (rekv. dato 2018):

Tilknytningsavgift kloakk kr. 26.206,-
Tilknytningsavgift vann (privat) kr. 17.191,- (min.sats)
Behandlingsgebyr delingssaker kr.   3.894,-
Oppmålingsgebyr kr. 16.816,- (0-2000 m²)
For till.areal inntil 500 m² kr.   8.755,-
Tinglysing av matrikkelbrev og skjøte kr.      525,- + 2,5 % av salgsverdi