Send post og dokumenter på en sikker måte
Har du forsøkt å sende post via Edialog til kommunen i det siste?
Tjenesten har vært ute av drift en stund, men er nå oppe å går igjen.
Med tjenesten eDialog kan både privatpersoner og virksomheter sende dokumenter til Flatanger kommune via en sikker og effektiv kanal.
Tjenesten krever sikker identifisering. Bruk av tjenesten gir mange fordeler:
Data blir overført kryptert
Det gir en sikker identifikasjon av avsender
Dokument blir sendt elektronisk og mottatt direkte i vårt system
Vi sparer tid på postgang og postregistrering