I flg. "Lov om eiendomsskatt til kommunene" av 6. juni 1975 §15, er liste over eiendomsskattepliktige lagt ut på administrasjonsbygget på Lauvsnes til offentlig ettersyn i perioden 1.-25. mars 2012. Dette gjelder verk og bruk, næringseiendommer og bolig- og fritidseiendommer i hele Flatanger kommune.

En rekke eiendommer har fritak i h.h.t. lov og kommunalt vedtak, senest gjort av kommunestyret 14.12.2011.

Hver enkelt eiendomsbesitter vil motta oppsett over eiendommen og takstverdier. Her vil dere se hva deres eiendom består av og hva som er tatt med i skattegrunnlaget. Eiendomsskattekontoret, teknisk kontor og servicekontoret mottar gjerne henvendelser og spørsmål om dette. Henvendelser kan skje til Gunnar Einvik tlf. 74 22 11 06, Gunnar Kvaløsæter tlf. 74 22 11 44 eller servicekontoret tlf. 74 22 11 00. Kontoret er betjent alle dager mellom kl. 08.00 - 15.30.
Mail: postmottak@flatanger.kommune.no.

Frist for eventuelle klager på eiendomsskatten er 1. april 2012, og sendes:

Flatanger kommune
Eiendomsskattekontoret
7770 Flatanger

Her finner du vedtatte "Rammer og retningslinjer (R&R)" som er vurderingspunkter ved takseringen. Vi understreker at det er ulike vurderinger som blir gjort for boligeiendommer, landbrukseiendommer og fritidseiendommer.